Türkçe
English

Tam metin gönderim tarihi 15 Ağustos 2018'e kadar uzatılmıştır.

The deadline for full paper submission has been extended until 15 August 2018.