YAYIN OLANAKLARI


3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi'nde hakemler tarafından makale olarak yayınlabilir onayı alan bildiriler International Journal of Social Sciences and Education Research ve Journal of Tourism Theory and Research dergilerinde makale olarak yayınlanabilecektir.

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Journal of Tourism Theory and Research çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTRturizm araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.


Futourism Congress © Tüm hakları saklıdır.