ÖDÜLLER

Bu ödüller dünyanın farklı yerlerinden gelen araştırmaları teşvik için verilecektir. Tüm kabul edilen bildiriler otomatik olarak en iyi bildiri ödülüne aday statüsünde değerlendirilecektir. Ödül komitesi tarafından yazım kalitesi ve sözlü sunum, özgünlük, uygulamalar için pratik önem gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. En iyi bildiri ödülleri, ödül komitesinin değerlendirmesi sonucu ilk üçe giren çalışma sahiplerine verilecektir.

Futourism Congress © Tüm hakları saklıdır.