FUTOURISM 2019 HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım,
3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde, aşağıda logoları bulunan değerli üniversitelerin işbirliği ile Mersin’de düzenlenecektir.Düzenlenecek olan bu kongre, dünyanın birçok yerinden katılım sağlayacaklara turizm ve ağırlama işletmeciliğinin geleceğine etki edebilecek araştırma alanları ve çeşitli konularda araştırma ve tartışma imkânı sağlayacaktır. Hedef katılımcılar; akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, turizm, seyahat ve ağırlama sektörlerinde çalışan profesyonellerdir.

Hazırlanan çalışmalar, Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Tüm kabul edilen çalışmalar kongre bildiri kitapçığında basılacaktır. Kongre için özet gönderimi 03 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 15 Haziran 2019 tarihinde kongre internet sayfasında duyurulacaktır.

Mersin’de düzenlenecek olan bu etkinliğe siz değerli meslektaşlarımı davet eder, dünyanın birçok yerinden gelebilecek araştırmaları memnuniyetle kabul edeceğimizi belirtmek isterim.

Prof. Dr. Kemal BİRDİR
Mersin Üniversitesi - Turizm Fakültesi Dekanı

Futourism Congress © Tüm hakları saklıdır.