ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 03 Haziran 2019 14 Haziran 2019 (Öncelikli olarak kongreye özet gönderimi yapılmalıdır. Özetlerin, 200-250 kelime civarında olması yeterlidir. Özet dosyasında yazar bilgilerinin bulunması önem arz etmektedir.)

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 15 Haziran 2019  19 Haziran 2019

Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi: 02 Ağustos 2019    09 Ağustos 2019

Kabul edilen bildiri tam metinlerinin ilanı: 06 Eylül 2019  11 Eylül 2019

Kongre kayıt ücretinin son ödenme tarihi: 13 Eylül 2019 17 Eylül 2019
Futourism Congress © Tüm hakları saklıdır.